سارقان اقلام امور آب فاضلاب شهرستان خرمدره با دستور پیگیری علیرضا جزء قاسمی دستگیر شدند
سارقان اقلام امور آب فاضلاب شهرستان خرمدره با دستور پیگیری علیرضا جزء قاسمی دستگیر شدند
با دستور پیگیری مدیر عامل شرکت آبفای زنجان مهندس علیرضا جزء قاسمی ، سارقان اقلام امور آبفای شهرستان خرمدره شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان: با دستور پیگیری مدیر عامل شرکت آبفای استان، هماهنگی دستگاه های نظارتی آب و فاضلاب استان و پلیس آگاهی استان زنجان سارقان اقلام امور آبفای شهرستان خرمدره شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش: با هماهنگی نیروهای نظارتی آبفا و پلیس آگاهی استان زنجان پس از پیگیری های شبانه روزی جهت احقاق حقوق عامه با اقدام به موقع، سوء استفاده گران، سارقان و مالخران بیت المال شناسایی و دستگیر شدند.

گفتنی است: سارقان جهت طی مراحل قانونی و شفافیت ابعاد موضوع به مراجع قضایی استان تحویل داده شدند.