سرپرست جدید شهرداری ابهر معرفی شد

با حضور اعضای شورا سرپرست جدید شهرداری معرفی شد

با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ابهر، معاونین و مسئولین دوایر مختلف شهرداری ، سرپرست جدید شهرداری ابهر معرفی شد

باعنایت به عدم تایید شهردار منتخب توسط مراجع ذیصلاح و طولانی شدن پروسه انتخاب شهردار و پایان دوره سرپرستی مهندس قهرمانی ، مهندس حسین کرمی به عنوان سرپرست جدید شهرداری ابهر معرفی و از تلاش ها و خدمات قهرمانی سرپرست قبلی شهرداری تقدیر وتشکر بعمل آمد