شهدای شهرستان ابهر (حرف ت)

Shohada11

۶۴۸) تاری قلی، اسرافیل: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نورعلی(فوت ١٣۵٣‏) کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۷‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۶۵۷) ترکی، ابراهیم: هجدهم مهر ۱۳۴۲، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله، بوتیکدار بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. ازدواج کرد. بیست و چهارم آبان ۱۳۷۴‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای شهرستان ابهر واقع است.

Shohada11

۶۵۸) ترکی، اردشیر: دوم آبان ۱۳۴۳‏، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرم، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ۱۳۶۲، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۶۵۹) ترکی، جعفر: دهم بهمن ۱۳۴۴، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۶۸۶) توری، ذکرالله: یکم شهریور۱۳۴۷‏، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سلمان، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۶۸۶) توری، ذکرالله: یکم شهریور۱۳۴۷‏، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سلمان، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.