شهدای شهرستان ابهر (حرف ج)

Shohada11

جعفری، ابوذر: نهم تیر ۱۳۳۳‏، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش صغرا (فوت ۱۳۵۹‏) نام داشت. در حد دوره ‏راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان استوار دوم ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم خرداد ۱۳۶۰، با سمت پزشکیار در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، احمد: هفتم تیر ۱۳۳۸، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حاجی آقا و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۵۹، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، جهانگیر: سیزدهم مرداد ۱۳۲۸، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش طلاخانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. فروشنده و تعمیرکار موتور سیکلت بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، ذبیح الله: نهم اردیبهشت ۱۳۲۹، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش ثمن رخ نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند آموزش و پرورش بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، رجبعلی: یکم اسفند ۱۳۴۷، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش نادعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مرضیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، رحمت الله: هشتم تیر ۱۳۴۴، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش حوا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، علی: پنجم تیر ۱۳۴۶، در روستای آقجه قیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یاورعلی و مادرش مرصع نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم تیر۱۳۶۲‏، در دوپازا توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم تیر ۱۳۶۷، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

جعفری، علی اکبر: بیستم اسفند ۱۳۴۸، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی اصغر و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز دوره ‏متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، غلامرضا: بیستم مرداد ۱۳۴۵، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خلیل، در بازار کار می کرد و مادرش پوراندخت نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. شاعر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، محرمعلی: هشتم دی ۱۳۴۶، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش گلی نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند ‏. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهاردهم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری، محمدباقر: نهم شهریور ۱۳۲۶، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش بیگم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و نهم اردیبهشت ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

جعفری، محمدحسین: دهم فروردین ۱۳۴۵، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، کشاورز بود و مادرش شیرین نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

جعفری سروجهانی، لطفعلی: سوم فروردین۱۳۴۲‏، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش گل گز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم بهمن ۱۳۶۶، در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جعفری سروجهانی، محرمعلی: چهارم آبان ۱۳۴۱، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ستار (فوت ۱۳۶۲‏) کشاورز بود و مادرش محبوبه خانم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در شهر صائین قلعه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

جلوخانی، رضا: هشتم دی ۱۳۳۹، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش فخرتاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در بهثست کبرای شهرستان ابهر به خاک سپرده شد.

Shohada11

جلیلی، محمدابراهیم: دوم شهریور ۱۳۴۳، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش زعفر، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در کوشک بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

جمالی، اسکندر: دوازدهم آذر۱۳۴۵‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر دیده به جهان گشود. پدرش موسی، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۳، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به پهلو، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

جوادی، مصطفی: سی ام شهریور ۱۳۴۷، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمود، محضردار بود و مادرش شمس السادات نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی۱۳۶۲‏، با سمت دیده بان در تپه نوری سردشت توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

جوزی، قاسمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای مروارید از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نورالله، خواربار فروش بود و مادرش مخدره نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار لوازم صوتی و تصویری بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.