شهدای شهرستان ابهر (حرف ح)

Shohada11

۸۰۶) حاج حسنی، قربان: یکم شهریور ۱۳۴۰، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش پروین نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست وسوم تیر ۱۳۶۱، درپیرانشهر توسط گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش قرار دارد.

Shohada11

‏۸۰۷) حاج خان میرزایی، ابوالفضل: هفدهم مهر ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، سفیدگر بود و مادرش سیده جمیله نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۰۹) حاج رحیمی، محمود: ششم تیر ۱۳۴۲، درروستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش گوهر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. ششم شهریور ۱۳۶۳، در دیواندره دچار سانحه رانندگی شر و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۱۴) حاجیانی، الیاس: نوزدهم مهر ۱۳۴۸، در روستای پرچین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضان، کارگری می کرد و مادرش نجیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. آلومینیوم ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو و پاها، شهید شد. پیکرش را در روستای شناط شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

۸۱۵) حاجی حسینی، رحمت الله: چهاردهم فروردین ۱۳۲۰، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش فاطمه (فوت ١٣٢٨‏) نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی بود. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. به عنوان سروان ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم بهمن ۱۳۶۵، با سمت فرمانده گروهان در دارخوین دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۱۹) حاجیلو، صمد: یکم اردیبهشت ١٣۴٢ ‏، در روستای ارجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بشیر، کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ۱۳۶۳، در سومار دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۳۵) حدادیان، صادق: نهم دی ۱۳۳۵، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. در و پنجره ساز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزارش در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۳۶) حدادیان، محمد: نوزدهم خرداد ۱۳۳۶، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حاج رضا (شهادت۱۳۶۰‏) و مادرش عذرا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۰، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏۸۳۷) حدادیان ابهری، حاج رضا: یکم اردیبهثت ۱۳۰۳، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بازاری بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۰‏، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش قرار دارد. فرزندش محمد نیز شهید شده است.

Shohada11

۸۳۹) حسن بیگی، یدالله: دوم مرداد ۱۳۴۹، در روستای ‏شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفت‌الله، نانوا بود و مادرش ام لقمان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۷۰) حسنی، تقی: دوم خرداد ۱۳۵۱، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش رعنا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. سی و یکم مرداد ١٣٧٢ ‏، در مارمیشو ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۸۵) حسنی سنبل آبادی، شعبان: نهم خرداد ۱۳۴۱، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفی الله، کشاورز بود و مادرش یوخابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، با سمت فرمانده گردان در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

۸۹۳) حسینلو، سیف الله: دوم فروردین ۱۳۳۶، در روستای چشمه باد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش ماه جبین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر شرکت بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و سوختگی شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۹۴) حسینی، امامعلی: سوم خرداد ۱۳۳۸ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کشاورز بود و مادرش ثریا (فوت ۱۳۵۳‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی ادرس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

۸۹۵) حسینی، آیت الله: یکم بهمن۱۳۴۷ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نبی الله، کشاورز بود و مادرش اختر نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم بهمن ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۸۹۹) حسینی، سیدحسین: بیستم اسفند ۱۳۴۲ در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمجتبی، کشاورز بود و مادرش پریشان نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۹۰۱) حسینی، سیدشمس الدین: هفتم خرداد ۱۳۲۳، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدفتح الله، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. به عنوان سروان نیروی زمینی ارتش در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۶، با سمت فرمانده عملیات تیپ۴٠ ‏در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏۹۰۵) حسینی، سید فخرالدین: دوم فروردین ۱۳۳۹، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدتراب، روحانی بود و مادرش صفورا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند و بهیار بود. سال ١٣۶٣ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

‏‌۹۰۷) حسینی، سیدکاظم: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدعلی جان و مادرش عصمت نام دامشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به قلب و کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

Shohada11

‏۹۱۰) حسینی ابهریان، سیدرضا: بیستم مرداد ١٣۴٩ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرآقا، فروشنده بود و مادرش صفوره نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، با سمت امدادگر در شلمچه بر اثر موج گرفتگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

٩١٢‏) حسینی مهر، سیداکبر: بیستم آذر ۱۳۴۲، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمسیح الله، در بازار کار می کرد و مادرش امینه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. سوم فروردین ۱۳۶۳، در منطقه گهواره قصرشیرین بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

۹۴۳) حنیفه لو، محمد: هجدهم اسفند۱۳۴۱‏، در روستای ترکانده از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خیبر و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم خرداد ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

Shohada11

۹۴۴) حیدری، ابوالفضل: بیست و سوم فروردین ۱۳۴۰، در روستای اندآباد علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته معماری درس خواند. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کود و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم مهر ۱۳۶۲، در سرو ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۹۴۵) حیدری، ابوالفضل: یکم دی ۱۳۴۳، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، بنا و معمار بود و مادرش گل اندام نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه و بسیجی بود. بیست و یکم مهر۱۳۶۰‏، در زادگاهش بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای همان شهرستان واقع است.

Shohada11

‏۹۴۷) حیدری، اروجعلی: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای ساریجالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش نوش آفرین نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سوم مهر ۱۳۸۷، پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

Shohada11

٩۴٨‏) حیدری، اسدالله: نوزدهم شهریور ۱۳۴۱‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزت الله (فوت ۱۳۵۲‏) و مادرش محترم نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۱‏، در شوش بر اثر اصابت گلوله به پا و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۹۵۵) حیدری، ام‌هانی: بیست و هفتم آذر ١٣١٣ ‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظرعلی، کشاورز بود و مادرش سعادت (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و پنج دختر شد. هشتم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند.

Shohada11

۹۵۶) حیدری، ایرج: پنجم فروردین ۱۳۴۷، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش اقدس نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی ۱۳۶۳، در چناره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

۹۸۲) حیدری، فرضعلی: یکم فروردین ۱۲۹۱، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و پنج دختر شد. از سوی در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

۹۸۳) حیدری، فریدون: یکم شهویور ۱۳۴۲، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد (فوت ۱۳۵۳‏) و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. جوشکار بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آذر ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏۱۰۰۲) حیدری، ولی الله: دوم آذر ۱۳۴۱‏، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مختار، مغازه دار بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. مسگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آذر ۱۳۶۶‏، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیآمد.

Shohada11

۱۰۰۶) حیدری حسین آبادی، اکبر: چهارم اسفند ۱۳۴۹، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مریم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. خیاط بود. از سوی در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏۱۰۰۷) حیدری ستوده، خیرالله: هشتم بهمن ۱۳۴۸‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت ١٣۵٩‏) و مادرش صفوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در سلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.