شهدای شهرستان ابهر ( حرف خ)

Shohada11

خان احمدی، رضا: بیستم اسفند ۱۳۴۱‏، درروستای ساریجالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورزبود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران شیمیایی جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

Shohada11

ختوانی، حبیب الله: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش بالقیز نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مهر ۱۳۶۱‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به دست ها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

خداقلی، حیدر: یکم دی ۱۳۴۲‏، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قیدارعلی، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

خدایی حسین آبادی، رحمان: بیست و نهم اسفند ۱۳۴۴‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مرادعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت تخریب چی در گردنه آلواتان پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است‌.

Shohada11

خلجی، محمدعلی: سوم تیر ۱۳۳۹‏، در روستای خلج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عین الله و مادرش قیزقیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۵۹‏، در دزفول بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط شهرستان زادگاهش واقع است.