شهدای شهرستان ابهر ( حرف د)

Shohada11

داداشی، عزت الله: یکم تیر ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش لعیا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۶، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

داودی، آیت الله: چهارم خرداد ۱۳۴۵، در روستای هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رحمت الله، کشاورز بود و مادرش خیرالنسا نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام تیر ۱۳۶۷، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

داودی، اباصلت: یکم فروردین ۱۳۴۱، در روستای چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۲، با سمت تک تیرانداز در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

داودی، صادق: سوم آبان ۱۳۳۹، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۱ ، در فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم اردیبهشت ۱۳۷۶، پس از تفحص در روستای شناط از توابع زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

داودی، علی: نهم دی ۱۳۴۱، در روستای شناط ار توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حبیب الله، کشاورزی می کرد و مادرش ربابه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. پنجم اردیبهشت ۱۳۶۱، در کرخه بر اثر غرق شدن در آب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

داودی، محمدحسن: دوم خرداد ۱۳۴۷، در روستای چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعیسی(فوت ۱۳۶۲) کشاورز بود و مادرش ماه منیر نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم شهریور ۱۳۶۵، با سمت پزشکیار درسلیمانیه عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در بهثست کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

Shohada11

دست پس، حسین: هشتم مهر ۱۳۴۴، در روستای نشاط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش گلعلی (فوت ۱۳۵۶) کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش کاتیوشا به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

دمیرلو ابهری، عبدالله: یکم فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر بود و مادرش ام النسا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. در شیرینی فروشی کار می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

دودانگه، اسدالله: نهم شهریور ۱۳۳۷، در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شیرعلی، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. او نیزکشاورز بود. سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

دودانگه، حسن: هشتم شهریور ۱۳۴۶، در روستای درسجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می‌کرد و مادرش قدمخیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سرباز ارتش بود. بیست و یکم تیر ۱۳۶۹، در عین‌خوش غرق و شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

Shohada11

دودانگه، حسین: بیست و ششم فروردین ۱۳۴۷، در روستای عمیدآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمودعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷، در محور سرپل ذهاب-قصرشیرین توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

Shohada11

دودانگه، موسی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در ‏روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش امیرعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، با سمت نیروی واحد زرهی در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

دودانگه، نصرت الله: بیستم مرداد ۱۳۲۹، در روستای درسجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خانعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه نام ذاشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان استوار یکم ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۰‏، با سمت تخریب چی در بستان بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

‏دودانگه، ولی الله: ششم فروردین ۱۳۴۱‏، در ‏روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی (فوت ۱۳۵۸‏) کشاورز بود و مادرش گلرخ نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۳‏، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

دهقان، نصرت الله: پنجم دی ۱۳۴۶‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدرت الله و مادرش مه جمال نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم اردیبهشت ۱۳۶۶‏، با سمت فرمانده گروهان در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای روستای شناط تابعه زادگاهش واقع است.