شهدای شهرستان ابهر ( حرف ر)

Shohada11

ربی، محمود: پنجم آبان ۱۳۳۵، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کشاورزی می کرد و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره متوسط درس خواند و دیپلم گرفت. دبیر آموزش و پرورش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ۱۳۷۴، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

Shohada11

ربی ابهری، یدالله: هفدهم تیر ۱۳۴۷، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اسفند ۱۳۶۵، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را یدی نیز می نامیدند.

Shohada11

ربیع جماعت، صفرعلی: بیست وپنجم آذر ۱۳۳۰، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، مغازه دار بود و مادرش شوکت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند اداره برق بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، پا و کمر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

Shohada11

رجبی کبودچشم، شیرعلی: پانزدهم بهمن ۱۳۲۵، در روستای کبود چشمه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش خوشقدم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۳ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم تیر ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

رحمانی، حکمت الله: یازدهم آبان ۱۳۳۱، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش لطف الله، کشاورز بود و مادرش تاجی نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. دبیر بود. سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وچهارم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

رحمانی، سلمان: پنجم شهریور ۱۳۳۶، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. یازدهم اسفند ۱۳۵۹، در حادثه بمب گذاری حسینیه ارشاد تهران توسط گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای فاطمیه زادگاهش واقع است.

Shohada11

رحمتی، علی اصغر: بیستم مرداد ۱۳۴۳، در روستای گاودره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفی الله، کشاورز بود و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم دی ۱۳۶۲، در سردشت بر اثر اصابت ترکش به شکم و قلب، شهید شد. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

رحیمی، اصغر: یکم آذر ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی اوسط، کارگر بود و مادرش صفورا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم تیر ۱۳۶۳، در سومار غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

Shohada11

رحیمی، شمسعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۲، در روستای الگزیر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش خورشید نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر و بنا بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی سپاه پاسداران در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و گردن، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

رحیمی قفس آبادی، عبدالعلی: هشتم شهریور۱۳۴۲، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. گچ‌کار بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم فروردین ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، دست و پا، شهید شد. پیکرش را در شهرستان خرمدره به خاک سپردند.

Shohada11

رستم‌خانی، معرفت الله: هفتم تیر ۱۳۰۵، در شهرستان خدابنده دیده به جهان گشود. پدرش نعمت الله و مادرش منظر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. بنا بود. ازدواج کرد و صاحب هشت فرزند شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان ابهر به خاک سپردند.

Shohada11

رستم‌خانی دشیری، اکبر: یازدهم خرداد ۱۳۴۲، در روستای دشیر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله، کشاورز بود و مادرش مقدسه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

رستمی، احمد: یکم بهمن ۱۳۴۹، در روستای توده بین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه (فوت ۱۳۴۹) نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

Shohada11

رستمی، پنجعلی: هشتم خرداد ۱۳۴۰، در روستای ده جلال از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ساجدین، کشاورز بود و مادرش لعیا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ١٣۵٩ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم خرداد ۱۳۶۲، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در روستای صائین قلعه تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

رستمی، علی: یکم دی ۱۳۴۷، درروستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش رستم، فروشنده بود و مادرش گوهرتاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

رشیدی، رمضانعلی: یکم تیر ۱۳۴۸، در روستای حصار عبدالکریم از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، کشاورزی می کرد و مادرش زرین تاج نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ۱۳۶۲، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش کاتیوشا به سر، شهید شد. پیکرش را در روستای شناط شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

رضاخانی، رحیم: نهم مرداد۱۳۴۰، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش حاجیه خاتون نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم دی ۱۳۶۰، با سمت خدمه خمپاره انداز در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

رضایی، داود: نوزدهم تیر ۱۳۳۸، در روستای فارسجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، کشاورز بود و مادرش محترم بیگم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، با سمت فرمانده گروهان در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و هشتم بهمن ۱۳۷۵، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش علی اکبر نیز شهید شده است.

Shohada11

رضایی، علی اکبر: یکم فروردین ۱۳۴۴، در روستای فارسجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، کشاورز بود و مادرش محترم بیگم نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم خرداد ۱۳۶۹، با سمت فرمانده گردان محمد رسول الله در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش داود نیز به شهادت رسیده است.

Shohada11

رمضانی، جمشید: یکم مرداد ۱۳۳۸، در روستای قمچ آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد، دامدار بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ١٣۵٩ ازدواج کرد. به عنوان گروهبان دوم شهربانی در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۰، در آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

Shohada11

رمضانی، محمدحسین: دهم خرداد ۱۳۴۱، در روستای قمچ آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورز بود و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و بیست و یکم فروردین ۱۳۶۴، در بمباران هوایی پادگان حمیدیه مجروح شد. هشتم خرداد ۱۳۷۲، در بیمارستان ساسان تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

رنجبر، محمدعلی: یکم فروردین ۱۳۲۲، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، آهنگر بود و مادرش بتول نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز آهنگر بود. سال ۱۳۴۴ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم مهر ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

Shohada11

رنجبر سلطانیه، نبی الله: چهارم اسفند ۱۳۴۰، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیزالله، کشاورزی می کرد و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند شهرداری بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.