در این قسمت قصد داریم با شاهکار معماری ایرانی گنبد سلطانیه آشنا شویم و تاریخ و هنر پشت این بنا را کشف کنیم. گنبد سلطانیه یکی از بناهای تاریخی مهم است که در استان زنجان شهرستان سلطانیه واقع شده است و یکی از اماکن گردشگری ابهر است و هرساله
جدیدترین اخبار