مراسم جهانی انرژی با رویکرد شهر پایدار در یزد برگزار میشود

مراسم جهانی انرژی با رویکرد شهر پایدار در یزد برگزار میشود

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ابهر ، در راستای ضرورت معرفی جایگاه دانش و فرهنگ سنتی ایرانیان که از ظرفیت الگوسازی در سطح جهانی به جهت چالش های زیست محیطی معاصر، برخودار است، انجمن مدیریت سبز ایران با مجموعه اقداماتی که در سه سال گذشته، از قبیل:

برگزاری همایش بین المللی شهر پایدار در تیرماه سال ۱۳۹۶،

همایش بین المللی ساختمان سبز در شهر یزد،

ارزیابی کامل از فرهنگ تاریخی این شهراز سوی کارشناسان بین المللی در طول یک هفته(دی ماه سال ۱۳۹۶)،

و همچنین امکان بازدید رییس بنیادجهانی انرژی از یزد،

موفق به دریافت نشان “پایتخت شهر پایدار ۲۰۱۹” برای شهر یزد با همکاری یونسکو – UNEP و بنیادجهانی انرژی به دلیل ظرفیت فرهنگی و تاریخی در “تولید انرژی بدون آلودگی” در طول هزار سال گذشته، گردیده است.

مراسم اعلام این نشان جهانی با دعوت از ۱۸۶ کشور عضو بنیاد جهانی انرژی و ۴۰۰ شهر پایدار و دهها شخصیت بین المللی به تاریخ ۸ و۹ بهمن ماه سالجاری در شهر یزد به همراه مراسم جهانی انرژی ۲۰۱۸ برگزار می گردد.