کارشناس اداره کل هواشناسی استان زنجان:

هوای استان زنجان و شهرستان‌های تابعه سرد می‌شود

کارشناس اداره کل هواشناسی زنجان گفت: بزودی دمای استان زنجان هشت درجه کاهش می یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی زنجان گفت: بزودی دمای استان زنجان هشت درجه کاهش می یابد.

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ابهر؛ حسین سلطانی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر زنجان با منفی سه درجه سردترین مرکز استان در کشور بود و گرماب خدابنده و سجاس نیز بصورت مشترک با دمای منفی پنج درجه سردترین ایستگاههای هواشناسی کشور ثبت شدند.

وی گفت: گرماب خداینده با منفی پنج و آببر طارم با ۲۱ درجه بالای صفر سردترین و گرمترین مناطق استان بود و دمای فعلی شهر زنجان نیز هفت درجه است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه کاهش دارد. دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در مدت یاد شده بین منفی سه و ۱۸ درجه بالای صفر بوده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی زنجان افزود: بزودی دمای  استان زنجان هشت درجه کاهش می یابد.