کافه افشین

دسته بندی منو

نوشیدنی گرم

دابل اسپرسو

62 هزار تومان

آمریکانو

65 هزار تومان

لاته

85 هزار تومان

کاپوچینو

83 هزار تومان

موکا

89 هزار تومان

هات چاکلت

83 هزار تومان

وات چاکلت

83 هزار تومان
نوشیدنی سرد

فالکون

62 هزار تومان

مانگو بری

65 هزار تومان

موهیتو

85 هزار تومان

بلو هاوایی

83 هزار تومان

لیموناد

89 هزار تومان

چری بری

83 هزار تومان
چای و دم نوش

دابل اسپرسو

62 هزار تومان

آمریکانو

65 هزار تومان

لاته

85 هزار تومان

کاپوچینو

83 هزار تومان

موکا

89 هزار تومان

هات چاکلت

83 هزار تومان

وات چاکلت

83 هزار تومان