مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خبر داد:

کاهش ۲۷ درصدی حوادث آب شهر ابهر

با تدابیر شرکت آب و فاضلاب استان زنجان جهت کاهش تعداد حوادث در شهر ابهر وهدر رفت آب در این شهر امسال در 3 ماهه پائیز ، تعداد حوادث و اتفاقات آب در شهر ابهر 27 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ابهر به نقل از روابط عمومی آبفای استان زنجان ؛ علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: با نصب شیرهای فشار شکن در ابهر تعداد حوادث و اتفاقات آب از ۵۲ مورد در سال گذشته امسال به ۳۸ مورد کاهش در سه ماهه پائیز رسیده است.

وی افزود: تنها در شهرک کارمندان ابهر بیش از ۷ هزار متر لوله فرسوده تعویض و با خارج کردن شبکه فرسوده در این شهرک ، به میزان قابل توجهی هدر رفت آب کاهش یافته و تعداد حوادث نیز کم شده است.

این مسئول به کاهش ۴.۵۱ درصدی تولید آب در این مدت در شهر ابهر نیز اشاره کرده و گفت: میزان تولید آب در سه ماهه پائیز امسال ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار متر مکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۰۶ هزار متر مکعب کاهش یافته است.

وی آمار فروش آب در شهر ابهر را نیز اعلام کرده و گفت: امسال بیش از یک میلیون و ۸۹۶ هزار متر مکعب آب در شهر ابهر به فروش رسیده است که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

گفتنی است طبق آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهر ابهر با ۹۹ هزار نفر جمعیت شامل بیش از ۳۰ هزار خانوار در فاصله ۸۰ کیلومتری از زنجان قرار دارد که ۱۰۰ درصد جمعیت این شهر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار دارند.