مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان؛

کشف محموله دو میلیاردی گوشی تلفن همراه قاچاق

ممیزی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت این محموله از یک دستگاه خودروی سواری کشف و راننده خودرو بعنوان متهم به اداره تعزیرات حکومتی ابهر معرفی شد.

ممیزی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت این محموله از یک دستگاه خودروی سواری کشف و راننده خودرو بعنوان متهم به اداره تعزیرات حکومتی ابهر معرفی شد.

به گزارش گروه اقتصای پایگاه خبری صبح ابهر؛ پرونده متهم تحت رسیدگی قرار گرفت.

ممیزی مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان از کشف هشتاد و یک دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در شهرستان سلطانیه خبر داد.

مرتضی ممیزی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت این محموله از یک دستگاه خودروی سواری کشف و راننده خودرو بعنوان متهم به اداره تعزیرات حکومتی ابهر معرفی شد.

وی ارزش گوشی های تلفن همراه را دو میلیارد ریال اعلام کرد.