مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

کشف و شناسایی ۳۲ انشعاب غیر مجاز در شهر صائین قلعه

علیرضا جزء قاسمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از کشف و شناساسیی32 انشعاب غیر مجاز در صائین قلعه خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ابهر به نقل از روابط عمومی آبفای استان زنجان ؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در ۹ ماهه سال جاری اقدامات موثری در جهت کشف و شناسایی انشعابات غیر مجاز در شهرهای استان انجام پذیرفته است که در این راستا ۳۲ فقره انشعالب غیر مجاز در شهر صائین قلعه شناسایی و تبدیل به مجاز گردید.

علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: حجم آب تولیدی طی سال جاری در شهر صائین قلعه بیش از ۴۱۲ هزار متر مکعب بوده است و مصرف آب این شهر نیز ۷۳۴ هزار متر مکعب ثبت شده است.

وی افزود: طی سال جاری ۸۵ فقره حوادث انشعابات و ۱۷ فقره نیز حوادث شبکه توزیع در شهر صائین قلعه رسیدگی و رفع شده است.

مدیرعامل آبفای استان زنجان گفت: بیش از هزار متر توسعه خط انتقال و ۶۸ متر توسعه شبکه از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در شهر صائین قلعه بوده است.

جزء قاسمی اضافه کرد: یک حلقه چاه جدید در شهر صائین قلعه احداث و ۶۵ فقره انشعاب آب به مشترکین در این شهر واگذار شده است.

این مسئول به تعویض ۹۵ فقره کنتورهای خراب مشترکین صائین قلعه ای نیز اشاره کرده و گفت: شرکت آب و فاضلاب از طرق مختلف در صدد است تا میزان هدر رفت و مصرف آب در شهرهای استان را کاهش دهد.

گفتنی است شهر صائین قلعه با ۱۳ هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان ابهر بوده و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قرار دارد.