رییس شورای اسلامی شهر ابهر از تایید نشدن انتخابات هیات رییسه شورای شهر ابهر خبر داد و گفت: هیچ تعللی از جانب بنده برای برگزاری نوبت دوم انتخابات هیات رییسه شورای شهر ابهر صورت نگرفته است.
جدیدترین اخبار
روزنامه های روز
پیام سال رهبری
اخبار مهم
سایر اخبار مهم
فیلم و صوت
فیلم و صوت
رییس شورای اسلامی شهر ابهر از تایید نشدن انتخابات هیات رییسه شورای شهر ابهر خبر داد و گفت: هیچ تعللی از جانب بنده برای برگزاری نوبت دوم انتخابات هیات رییسه شورای شهر ابهر صورت نگرفته است.