LogoSobheabhar

پایگاه خبری صبح ابهر

آرشیو
اخبار دسته بندی: آمار کرونا زنجان
با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۹ فروردین‌ماه_ ۱۱۰۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۰۶۹ مورد مثبت سرپایی و ۳۲ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۸ فروردین‌ماه_ ۹۴۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹۱۷ مورد مثبت سرپایی و ۲۹ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۳۱۹ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۷ فروردین‌ماه_ ۸۰۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۷۷۹ مورد مثبت سرپایی و ۲۸ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۲۹۰ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۶ فروردین‌ماه_ ۶۷۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۶۴۶ مورد مثبت سرپایی و ۲۵ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۲۶۲ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۵ فروردین‌ماه_ ۴۱۸ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۳۹۸ مورد مثبت سرپایی و ۲۰ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۲۳۷ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۱۴ فروردین‌ماه 1400 تعداد ۴۹۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۴۸۱ مورد مثبت سرپایی و ۱۵ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۳ فروردین‌ماه_ ۴۶۳ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۴۵۳ مورد مثبت سرپایی و ۱۰ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۲۰۲ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز _۱۲ فروردین‌ماه_ ۴۵۷ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۴۴۷ مورد مثبت سرپایی و ۱۰ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و ۱۹۲ نفر
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۱۱ فروردین‌ماه 1400 تعداد ۳۷۱ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۳۶۰ مورد مثبت سرپایی و ۱۱ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و
در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به صبح امروز ۱۰ فروردین‌ماه 1400 تعداد ۵۱۶ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۵۰۴ مورد مثبت سرپایی و ۱۲ مورد مثبت بستری بوده‌اند، همچنین در مجموع تاکنون تست کرونای ۷ هزار و
جدیدترین اخبار