• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 23 September - 2021

سد شویر

۰۴شهریور
بازهم عدم توجه به هشدارها و شنا در سد جان یک نفر را گرفت.

بازهم عدم توجه به هشدارها و شنا در سد جان یک نفر را گرفت.

بازهم عدم توجه به هشدارها و شنا در سد جان یک نفر را گرفت.