آرشیو

اخبار دسته بندی: سیاوش طاهری

به گزارش گروه علمی دانشگاهی پایگاه خبری صبح ابهر با دکتر طاهری سرپرست این واحد دانشگاهی گفت: جذب دانشجو در سال های اخیر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر روند رو به رشدی داشته است، بطوری که در مهرماه 1400 در مقایسه با مهرماه 1399 با تلاش همکاران و
جدیدترین اخبار