آرشیو

اخبار دسته بندی: شهردار ابهر

دکتر آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار و محسن افشارچی استاندار زنجان از مهندس حیدری شهردار ابهر تجلیل کرد
با حضور نماینده محترم دادستان، نماینده محترم فرماندار، فرماندهی محترم راهور شهرستان ، نماینده محترم پلیس اطلاعات و اماکن نیروی انتظامی، نماینده محترم اداره صمت ، معاون شهردار، مدیر حراست و مسئول اجرائیات شهرداری،و به ریاست مهندس حیدری شهردار ابهر برگزار شد
جدیدترین اخبار