• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : Thursday - 23 September - 2021

نماد امانت‌ داری

۱۵دی
حسن نعلچگر پیرمردی که سنبل و نماد امانت‌ داری یک شهر بود
نماد امانت داری یک شهر

حسن نعلچگر پیرمردی که سنبل و نماد امانت‌ داری یک شهر بود

حاج حسن نعلچگر، پیرمرد امانت دار زنجانی که 45 سال دوچرخه امانتی را به امید بازگشت صاحبش نگاه داشته بود، چشم از جهان فروبست. خبر کوتاهی که در فضای مجازی شد