مراسم بدرقه ابولفضل کتابیفرد قهرمان عضو تیم‌ ملی رشته پاورلیفتینگ ابهری شامگاه روز دوشنبه برگزار گردید.
جدیدترین اخبار
روزنامه های روز
پیام سال رهبری
اخبار مهم
سایر اخبار مهم
فیلم و صوت
فیلم و صوت
مراسم بدرقه ابولفضل کتابیفرد قهرمان عضو تیم‌ ملی رشته پاورلیفتینگ ابهری شامگاه روز دوشنبه برگزار گردید.