پایگاه خبری صبح ابهر

سلامی دوباره دار هر صبح

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
این روزها موتورسیکلت‌ها در معابر، پیاده‌روها و به خصوص پارکهای شهر قانون را زیر چرخ‌های خود له کرده و آرامش و آسایش را از شهروندان سلب کردهاند، اما به راستی راهکار کشیدن ترمز این همه بی‌قانونی چیست؟
3121316584
سوژه ها
۶۰.۶ هزار
حامیان
۸.۹ میلیون
پیگیری ها
۴۲.۹ هزار

آخرین اخبار