شهدای شهرستان ابهر ( حرف ز)

Shohada11

 زمانی، رسول: یکم فروردین ۱۳۳۸، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم شهریور ۱۳۵۹، در اهواز بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

Shohada11

 زمانی بوزندانی، بهرامعلی: دوم شهریور ۱۳۴۴، در روستای بوزندان از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش زبیده نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷، درگیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، دست و پا، شهید شد. پیکر او را در شهرستان ابهر به خاک سپردند.

Shohada11

 زینل خانی، جعفر: نهم مهر ۱۳۴۰، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حیدر، کشاورز بود و مادرش روشن نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ۱۳۷۴، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.