مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار توسط دکتر حسن شجاعی

مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار توسط دکتر حسن شجاعی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرهای ابهر خرمدره و سلطانیه در دانشگاه آزاد اسلامی ابهر برگزار گردید