در حال بارگذاری پخش کننده...

گزارشی از آخرین اقدامات و طرح های مجلس انقلابی از جمله مصوبات مهم برنامه هفتم توسعه کشور و رتبه بندی فرهنگیان

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

آخرين پیگیری های در موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولت

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

توضیحات پیرامون پیگیری ها برای حل مشکلات حوزه صنعت استان

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

توضیحات پیرامون پیگیری ها برای حل مشکلات حوزه کشاورزی استان

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

توضیحات پیرامون ساماندهی ارگ سلطانیه و کوتاهی های صورت گرفته پیرامون آن در گذشته و پیگیری ها برای حل مشکلات آن

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

توضیحات پیرامون حل مشکلات کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش و پیگیری در مجلس برای استفاده از نیروهای با کیفیت خرید خدماتی، غیرانتفاعی، نهضتی و سرباز معلم ها در جبران این کمبود

حضور حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده مردم ابهر خرمدره و سلطانیه در برنامه “مطالبه”