کامیار ایوبی خبر داد

افتتاح تصفیه خانه آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره با حضور معاون اول رییس جمهور

کامیار ایوبی مدیر امور آبفای خرم دره خبر داد: باحضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو تصفیه خانه آب شرب شهرهای ابهر وخرم دره افتتاح می شود.

به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری صبح ابهر ، کامیار ایوبی رییس آبفای خرمدره گفت : باحضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو اوایل سال ۱۳۹۸ تصفیه خانه آب شرب شهرهای ابهر وخرم دره افتتاح میشود.

وی تصریح کرد با بهره برداری از این پروژه عظیم شهروندان ابهر و خرم دره می توانند بعد از سالها انتظار از آب تصفیه شده سد کینه ورس برای شرب استفاده کنند.

کامیار ایوبی افزود این طرح ازسال۸۸در زمینی به وسعت ۵هکتار آغاز شده و درحال حاضر دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی میباشد .

مدیر آبفای خرمدره در رابطه با میزان آبدهی تصفیه خانه گفت بابهره برداری از تصفیه خانه ۲۲۰لیتر برثانیه آبدهی به ابهر و ۱۸۰لیتر درثانیه به خرمدره محقق خواهد شد ایوبی افزود سرجمع ۴۰۰لیتر آب در ثانیه برای این دوشهرباعث صرفه جویی در برداشت آبهای زیرزمینی به میزان۱۲میلیون متر مکعب در سال خواهد شد.

کامیار ایوبی گفت طول خط انتقال این پروژه بیش از۵۸ کیلومتر است وبرای تکمیل پروژه احداث ۵باب مخزن با ۲۳۰۰۰مترمکعب در افق طرح پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

مدیر آبفای خرمدره اعلام کرد با بهره برداری ازاین طرح آبرسانی به شهرهای ابهر وخرم دره نزدیک به ۶۰هزار مشترک دوشهر باجمعیتی بالغ بر ۲۰۰هزار نفر ازنعمت آب سالم وبهداشتی بهره مند خواهند شد .