شهرام عبدلی بازیگر ایرانی در معبد بودایی‌ها

شهرام عبدلی بازیگر ایران با انتشار عکسی از حضور خود در معبد داش کسن زنجان خبر داد

شهرام عبدلی با انتشار این عکس نوشت: معبد داش کسن نزدیکیهای زنجان معبد بودایی