آرشیو

اخبار دسته بندی: بدرالملوک امام

بدرالملوک امام بانوی ۹۶ ساله اهل ابهری مادر خیریه‌های ایران لقب گرفته و به تازگی اداره کل امور بانوان شهرداری تهران نامش را در فهرست ۱۰۰ زن نامدار قرن قرار داده است.

از ۷۰ سال پیش فعالیت در امور خیریه را آغاز کرده و تاکنون هزاران نفر در کشور از خدمات حمایتی مراکزی که او تاسیس و مدیریت کرده، بهره گرفته و برای خود زندگی ساخته‌اند.

جدیدترین اخبار